Iată, veacul se încheie,
Scripturile s-au împlinit
şi noi Îl putem vedea pe Dumnezeu!

Cel aşteptat
cu atâta iubire de 2 000 de ani
S-a reîntors printre noi!

BUN VENIT PE PĂMÂNT ROMÂNESC,
ADRESĂM SFINTEI TREIMI!Sfânta Treime – pictură de părintele Visarion Iugulescu

Doamne Dumnezeul nostru În Sfânta Ta Treime,
Îţi mulţumim că în marea Ta Bunătate
AI COBORÂT DIN NOU PRINTRE NOI
şi ne faci pe noi nevrednicii, părtaşi la marea Ta Înţelepciune.

Bun venit Tatălui Ceresc coborât pe acest Pământ pentru a cerceta El însuşi această creaţie şi omenire căzută în păcate.

Salutăm pe DOMNUL IISUS CHRISTOS, reîntors în corp de slavă printre noi.

Salutăm pe AL DOILEA FIU DE DUMNEZEU - TRIMISUL - FIUL OMULUI - coborât pe Terra, şi care ESTE ÎNTRUPAT ca Om în persoana DOMNULUI HADJIEV ZVEZDOMIR MARINOV, aflat în România.

Salutăm pe DUHUL SFÂNT, care S-a întrupat ca OM în persoana DOAMNEI DESANCA NICOLAI din Arad, şi care ocroteşte în mod special România.

Salutăm toate Entităţile Înalte ale Cerului şi Oştirile lor Cereşti, care Îi însoţesc pe CONDUCĂTORII UNIVERSULUI, în această vastă misiune de salvare a peste şase miliarde de suflete şi a planetei Pământ - Terra.

Mulţumim TATĂLUI CERESC pentru DARURILE DIVINE făcute poporului român şi pentru Înalţii Mesageri Cereşti trimişi aici în România.

Doamne ajută-ne să putem trece cu bine la această mare Judecată, noi oameni şi neamuri!

Doamne ajută-ne pe noi românii, să fim la înălţimea chemării Tale, pentru ca România să poată deveni cu adevărat noul CENTRU SPIRITUAL AL LUMII!

Fereşte Doamne poporul nostru de rătăcirile şi greşelile care s-au făcut acum 2000 de ani.

Revarsă Doamne asupra noastră multă lumină şi înţelepciune. Amin!

TATĂL NOSTRU

Tatăl nostru care eşti în Ceruri,
Sfânt este numele Tău.
Vie este Împărăţia Ta.
Facă-se Voia Ta,
Precum în Cer aşa şi pe Pământ!
Pâinea noastră cea de toate zilele
Dă-ne-o nouă astăzi
Şi ne iartă nouă greşelile noastre,
Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Şi nu ne lăsa pe noi în ispită,
Ci ne izbăveşte de cel rău şi viclean deopotrivă,
Că a Ta este Împărăţia şi Puterea şi Slava,
A Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh,
Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


2009 © Fundatia Altadora2003